สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


HYGIENIC จากความตั้งใจและมุ่งมั่น

       ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี งานห้องสะอาดสำหรับโรงพยาบาลสำหรับโรงงานอาหารและยา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S และ GMP (Good Manufacturing Practice : GMP) และพัฒนาการออกแบบให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่สวยทันสมัยและปลอดเชื้อที่ได้รับมาตรฐาน GCI-STANDARD, HOSPITAL ACCREDIT (H.A) สนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและลดการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงานและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จากประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวรวบรวมปัญหามากกว่า 15 ปีของทีมงาน โดยนำประสบการณ์มานำเสนอในมิติการออกแบบงานระบบปลอดเชื้อ ให้ได้มาตรฐานสากล(MODREN HOSPITAL STANDARD) การออกแบบห้องสะอาด โดยเทคโนโลยีสุดยอดประหยัดพลังงาน หรือโดยเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบปลอดเชื้ออัตโนมัติโดยระบบ INTELLIGENT PROGRAM เป็นไปตามมาตรฐานสากลบริษัท ขอนำความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมงาน เพื่อให้งานมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
view