สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานของเรา


  • รับเป็นที่ปรึกษาและออกแบบควบคุมงานเฉพาะด้านสำหรับการสร้างงานระบบโรงพยาบาลให้ทันสมัย ปลอดเชื้อได้ตามมาตรฐาน CGI STANDARD หรือ HA (HOSPITAL - ACCREDIT)
  • งานห้องสะอาด (CLEAN ROOM) สำหรับโรงงาน
  • งานห้องปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล
  • อุปกรณ์,เครื่องมือ,เฟอร์นิเจอร์ สำหรับงานห้องปฏิบัติการ (LOBORATORY) และห้องปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล
  • สร้างโรงงานอาหารและโรงงานผลิตยาเป็นไปตามมาตรฐาน องค์การอาหารและยา (อ.ย) ได้ตามมาตรฐาน G.M.P และ (PIC/S) "The Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme"
  • Turn Key Project ในการออกแบบ ติดตั้ง สร้างโรงพยาบาล, ออกแบบโรงงานอาหารและยาให้ปราศจากเชื้อโรคเป็นไปตามมาตรฐานสากล


       
view